Garanti

Du har en 2 års garanti från fabriken gällande från försäljningsdatum till första brukaren, med en begränsning på 45 000 km under denna period. Garantianspråk skall vändas mot CHATENET återförsäljare i ditt land.

2 års garanti gäller enbart de Chatenet fordon som är sålda via Swebike/Net AB. Eventuella reklamationsanspråk på direktimporterade Chatenet fordon hänvisas till återförsäljaren där ni köpt bilen enligt konsumentköplagen. Detta gäller alla reklamationer på fordon som EJ är distribuerade av Swebike/NET AB. Däremot skall våra auktoriserade Chatenet servicepartners erbjuda sig att åtgärda felet. I dessa fall debiteras slutkunden återförsäljarens ordinarie timpriser samt de får även bekosta reservdelarna själv till ord pris, med andra ord utgår ingen ersättning från Swebike/NET AB på direktimporterade Chatenet fordon.